ยูฟูอิน เบ็ตเต อิตสึกิ

เดิน 20 นาที จากสถานียูฟูอิน
ลืมความวุ่นวายจากโลกภายนอกและใช้เวลาแห่งความสุขของที่นี่

ห้องพักแยกส่วนตัว 14 ห้องซึ่งออกแบบให้มีบรรยากาศที่แตกต่างกันโดยอยู่ติดตัวเมืองยูฟูอินและฐานของภูเขายูฟุอันยิ่งใหญ่ตระการตา
เชิญทุกท่านมาลืมความวุ่นวายจากโลกภายนอกและเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาแห่งความสุขของที่นี่

Access Map แผนที่การเดินทาง

แผนที่การเดินทาง
 • ・ประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที จากโตเกียวโดยเครื่องบินและรถย
 • ・ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที จากนาโงย่าโดยเครื่องบินและรถยนต์
 • ・ประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที จากโอซาก้าโดยเครื่องบินและรถยนต์
 • ・ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที จากปูซานโดยเรือเฟอร์รีและรถยนต์

Google Map Google Map

Google Map
ยูฟูอิน เบ็ตเต อิตสึกิ
2652-2 คาวากามิ ยูฟูอินโจ เมืองยูฟุ จังหวัดโออิตะ 879-5102
โทรศัพท์ +81-50-3528-2931

By Train ลูกค้าที่เดินทางมาโดยรถไฟ JR

แผนที่การเดินทาง

Pinch out please.

 • ・ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที จาก “สถานีฮากาตะ” มาถึง “สถานียูฟูอิน” โดยขบวนรถยูฟูอินโนโมริของรถไฟ JR สายคิวได
 • ・ประมาณ 45 นาที จาก “สถานีโออิตะ” มาถึง “สถานียูฟูอิน” โดยขบวนรถด่วนพิเศษของรถไฟ JR สายคิวได
  เดินประมาณ 20 นาที จาก “สถานียูฟูอิน” มาถึงเรียวกังของเรา

Station Map แนะนำข้อมูลสถานียูฟูอิน

Yufuin station information

Pinch out please.

สำหรับการเดินทางจากสถานียูฟูอิน / ศูนย์รถบัส กรุณาใช้บริการรถแท็กซี่
(มีตั๋วรถแท็กซี่แบบไปกลับสำหรับลูกค้าที่เข้าพัก)

สำหรับลูกค้าที่เข้าพัก เรามีจัดบริการรับส่งด้วยรถแท็กซี่ระหว่างสถานียูฟูอิน / ศูนย์รถบัส และเรียวกังของเรา กรุณาแจ้งกับพนักงานขับรถแท็กซี่ว่าท่านต้องการจะไป “ยูฟูอิน เบ็ตเต อิตสึกิ”
*เมื่อท่านเช็คเอาท์ เราจะมอบตั๋วรถแท็กซี่ให้ท่านที่โต๊ะต้อนรับ

Access Map เส้นทางจากสถานียูฟูอิน [เวลาที่ใช้ / ประมาณ 20 นาที]

Google Map

By Car ลูกค้าที่เดินทางมาโดยรถยนต์

แผนที่การเดินทาง

Pinch out please.

 • ・ประมาณ 10 นาที จาก “แยกต่างระดับยูฟูอิน” มาถึงเรียวกังของเราผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 216
 • ・ประมาณ 5 นาที จาก “แยกต่างระดับเบ็ปปุ” มาถึง “ทางแยกฮิจิ” ผ่านทางด่วนโออิตะ
  ประมาณ 20 นาที จาก “ทางแยกฮิจิ” มาถึง “แยกต่างระดับยูฟูอิน” ผ่านทางด่วนโออิตะ
  ประมาณ 10 นาที จาก “แยกต่างระดับยูฟูอิน” มาถึงเรียวกังของเราผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 216
  *มีที่จอดรถฟรี 15 คัน / ไม่จำเป็นต้องจอง

Access Map เส้นทางจากแยกต่างระดับยูฟูอิน [เวลาที่ใช้ / ประมาณ 10 นาที]

Google Map

By Ferry ลูกค้าที่เดินทางมาโดยเรือเฟอร์รี

แผนที่การเดินทาง

Pinch out please.

 • ・ประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที จากทางโอซาก้ามาถึง “ท่าเรือท่องเที่ยวนานาชาติเบ็ปปุ” โดยเรือเฟอร์รี
  ประมาณ 50 นาที จาก “ท่าเรือท่องเที่ยวนานาชาติเบ็ปปุ” มาถึง “หน้าสถานียูฟูอิน” โดยรถบัสความเร็วสูง
  เดินประมาณ 20 นาที จาก “สถานียูฟูอิน” มาถึงเรียวกังของเรา
 • ・ประมาณ 12 ชั่วโมง จากทางโกเบมาถึง “ท่าเรือท่องเที่ยวนานาชาติเบ็ปปุ” โดยเรือเฟอร์รี
  ประมาณ 50 นาที จาก “ท่าเรือท่องเที่ยวนานาชาติเบ็ปปุ” มาถึง “หน้าสถานียูฟูอิน” โดยรถบัสความเร็วสูง
  เดินประมาณ 20 นาที จาก “สถานียูฟูอิน” มาถึงเรียวกังของเรา
 • ・ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที จากทางมัตสึยามะมาถึง “ท่าเรือท่องเที่ยวนานาชาติเบ็ปปุ” โดยเรือเฟอร์รี
  ประมาณ 50 นาที จาก “ท่าเรือท่องเที่ยวนานาชาติเบ็ปปุ” มาถึง “หน้าสถานียูฟูอิน” โดยรถบัสความเร็วสูง
  เดินประมาณ 20 นาที จาก “สถานียูฟูอิน” มาถึงเรียวกังของเรา

Access Map เส้นทางจากท่าเรือท่องเที่ยวนานาชาติเบ็ปปุ [เวลาที่ใช้ / ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที]

Google Map

By Airplane ลูกค้าที่เดินทางมาโดยเครื่องบิน

แผนที่การเดินทาง

Pinch out please.

 • ・ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที จาก “สนามบินฮาเนดะ” ของโตเกียวมาถึง “สนามบินโออิตะ” โดยเครื่องบิน
 • ・ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที จาก “สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์” ของนาโงย่ามาถึง “สนามบินโออิตะ” โดยเครื่องบิน
 • ・ประมาณ 1 ชั่วโมง จาก “สนามบินอิตามิ” ของโอซาก้ามาถึง “สนามบินโออิตะ” โดยเครื่องบิน
 • ・จากฟูกูโอกะ
  กรณีที่ใช้บริการรถบัสจาก “สนามบินฟูกูโอกะ”...
  ประมาณ 2 ชั่วโมง จาก “อาคารผู้โดยสารเส้นทางระหว่างประเทศ สนามบินฟูกูโอกะ” มาถึง “ศูนย์รถบัสหน้าสถานียูฟูอิน” โดยรถบัสความเร็วสูง (สายยูฟูอิน)
  เดินประมาณ 20 นาที จาก “ศูนย์รถบัสหน้าสถานียูฟูอิน” มาถึงเรียวกังของเรา
  กรณีที่ใช้บริการรถยนต์จาก “สนามบินฟูกูโอกะ” ของฟูกูโอกะ...
  ประมาณ 20 นาที มาถึง “แยกต่างระดับดาไซฟุ” ผ่านเส้นวงแหวนความเร็วสูงฟูกูโอกะ
  ประมาณ 10 นาที จาก “แยกต่างระดับดาไซฟุ” มาถึง “ทางแยกโทซุ” ผ่านท
  ประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที จาก “ทางแยกโทซุ” มาถึง “แยกต่างระดับยูฟูอิน” ผ่านทางด่วนโออิตะ
  ประมาณ 10 นาที จาก “แยกต่างระดับยูฟูอิน” มาถึงเรียวกังของเราผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 216
 • ・จากสนามบินโออิตะ
  กรณีที่ใช้บริการรถบัสจาก “สนามบินโออิตะ”...
  ประมาณ 55 นาที โดยเส้นทางรถบัสลีมูซีนจากสนามบินโออิตะ
  เดินประมาณ 20 นาที จาก “สถานียูฟูอิน” มาถึงเรียวกังของเรา
  กรณีที่ใช้บริการรถยนต์จาก “สนามบินโออิตะ”...
  ประมาณ 30 นาที มาถึง “แยกต่างระดับฮายามิ” ผ่านทางถนนสนามบินโออิตะ
  ประมาณ 25 นาที จาก “แยกต่างระดับฮายามิ” มาถึง “แยกต่างระดับยูฟูอิน” ผ่านทางด่วนโออิ
  ประมาณ 10 นาที จาก “แยกต่างระดับยูฟูอิน” มาถึงเรียวกังของเราผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 216

Oita Airport Map ข้อมูลสนามบินโออิตะ

ข้อมูลสนามบินโออิตะ

Pinch out please.

มีจุดให้ข้อมูลอยู่ด้านหน้าล็อบบี้ขาเข้า เมื่อออกจากประตูทางออกฝั่งซ้ายจะพบจุดจำหน่ายตั๋วรถบัสอยู่ทางซ้ายมือ เมื่อท่านซื้อตั๋วรถบัสเสร็จแล้ว กรุณามาที่จุดขึ้นรถบัสหมายเลข 2 เพื่อขึ้นรถบัสที่จะมุ่งหน้าไปยูฟูอิน

Fukuoka Airport Map ข้อมูลสนามบินฟูกูโอกะ

ข้อมูลสนามบินฟุกุโอกะ

Pinch out please.

มีจุดให้ข้อมูลอยู่ด้านหน้าล็อบบี้ขาเข้า เมื่อท่านซื้อตั๋วรถบัสที่จุดจำหน่ายตั๋วรถบัสซึ่งอยู่ทางซ้ายมือเสร็จแล้ว กรุณามาที่จุดขึ้นรถบัสหมายเลข 2 เพื่อขึ้นรถบัสที่จะมุ่งหน้าไปยูฟูอิน

Access Map เส้นทางจากสนามบินโออิตะ [เวลาที่ใช้ / ประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที]

Google Map

Access Map เส้นทางจากสนามบินฟูกูโอกะ [เวลาที่ใช้ / ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที]

Google Map

Link รวบรวมลิงก์สำคัญสำหรับการจราจร

การจราจร

รถยนต์เช่า

Reservation

Contact phone number

โทรศัพท์+81-50-3528-2931
ที่อยู่อีเมล:
ช่วงเวลาให้บริการ: 9:00 – 20:00
(ไม่มีวันหยุด ทั้งหมดต้องผ่านการจอง)

รายชื่อของแผนการเข้าพัก สอบถามหรือยกเลิกการจอง
To Top