ยูฟูอิน เบ็ตเต อิตสึกิ

Room ห้องพัก

Spa น้ำพุร้อน

Facilities สิ่งอำนวยความสะดวก

Restaurant ห้องอาหาร

Reservation

Contact phone number

โทรศัพท์+81-50-3528-2931
ที่อยู่อีเมล:
ช่วงเวลาให้บริการ: 9:00 – 20:00
(ไม่มีวันหยุด ทั้งหมดต้องผ่านการจอง)

รายชื่อของแผนการเข้าพัก สอบถามหรือยกเลิกการจอง
To Top